Beste ouder (s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf maandag 16 maart tot aan de paasvakantie de lessen op school geschrapt worden.
1. GEEN LESSEN!!
2. Er wordt OPVANG voorzien voor ouders die GEEN andere opvangmogelijkheid hebben ( bv ouders die in ziekenhuizen, zorgcentra werken).
3. Indien mogelijk komt uw kind NIET NAAR SCHOOL, maar laat vooral GEEN OUDEREN voor hen zorgen!!!
4. De eerste week is er alvast voor- en naschoolse opvang indien echt nodig. Over de tweede week hebben we nog geen info
5 Hoest uw kind en/of heeft het koorts: contacteer de huisarts!
We houden jullie zeker op de hoogte !!!!


Facebook

Inschrijvingen

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Werken