Beste ouder(s)

Eerst en vooral wil ik jullie hartelijk danken voor jullie inzet en begrip tijdens deze moeilijke maanden. Ook voor jullie was het niet gemakkelijk!
Als school hebben we erg ons best gedaan om zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier terug naar school te laten komen, maar we moeten ons uiteraard ook houden aan de maatregelen.
Het schoolteam ziet de kinderen van de lagere school graag terug op maandag 8 juni. Ze kijken er allemaal erg naar uit! Ook de juffen en meesters hebben een dikke pluim verdiend. Zij hebben zich telkens heel flexibel moeten opstellen doordat de maatregelen van de overheid voortdurend veranderden.
Hieronder belangrijke informatie, voor u en voor uw kind uit de kleuterklas:
• De lagere school gaat terug open op maandag 8 juni, er is elke dag les behalve op woensdag (we beseffen dat dit moeilijk is voor jullie, maar we hebben onvoldoende personeel en we moeten de klassen en de school grondig poetsen).
• Er zijn geen warme maaltijden. Geef je kind een lunchpakket en water mee.
• De kinderen zitten in hun eigen klas, met hun eigen vertrouwde juf of meester.
• De kinderen gaan, zoals vroeger, langs de poort naar de speelplaats.
• De school opent vanaf 8u00. De lessen beginnen stipt om 8u25. De kinderen gaan 's morgens onmiddellijk naar hun klas en blijven niet op de speelplaats.
• Ouders dragen altijd een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen. Denk er ook aan om afstand te bewaren.
• De lessen zijn gedaan om 15u25. De kinderen worden afgehaald langs de poort van de lagere school. Ouders volgen de pijlen en betreden het schoolgebouw niet. Ouders gaan daarna meteen verder, zodat andere ouders niet te lang moeten wachten.
• De school sluit volledig, ten laatste om 16u00.
• Er is geen voor- en naschoolse opvang, ook niet op woensdag. Jammer genoeg hebben we hier geen personeel en geen middelen voor en krijgen we geen ondersteuning door de lokale overheid.

Hoe zorgen we voor de veiligheid?
• We volgen de maatregelen van de overheid strikt op.
• Het hele team doet er alles aan om de kinderen veilig en goed te ontvangen.
• Elke klas is een vaste bubbel, die altijd in hetzelfde lokaal zit. De verschillende bubbels hebben geen contact met elkaar.
• Bij kinderen is social distancing van 1,5 meter niet van toepassing binnen de bubbels.
• De kinderen spelen in afgebakende zones op de speelplaats, telkens in hun vaste bubbel.
• Handen wassen, ontsmetten van tafels – stoelen – deurklinken – lichtknoppen – enz. worden zeer vaak en strikt gedaan.
• Lokalen, gangen en toiletten worden extra gepoetst.
• Zieke kinderen komen niet naar school.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie begrip en inzet! We maken er met zijn allen het beste van, in het belang van onze kinderen!

Vriendelijke groeten,

Tanja Maes
Waarnemend directeur


Facebook

Inschrijvingen

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Werken