GWP

Het derde leerjaar gaat in juni op bosklas. Het vijfde leerjaar gaat in juni op zeeklassen en het zesde leerjaar gaat op sportieve afscheidsklassen. Enkele weken voor het vertrek organiseren de verantwoordelijke leerkrachten een infoavond.

Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad