Schooluren

Uren

De schoolpoorten zijn open vanaf 7 uur.

  • Start: 8u25
  • Speeltijd: 10u05 tot 10u20
  • Middagpauze: 12u00 tot 13u15
  • Speeltijd: 14u10 tot 14u25
  • Einde: 15u25

Afwezigheden, te laat

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de overstap maakt naar het lager onderwijs.

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties).

Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad