Sport

Onze school beschikt over 2 leerkrachten LO. Elke klas krijgt 2 uur LO of 2 uur zwemmen per week. Ook de kleuterklassen krijgen les van een bijzondere leermeester LO. Op regelmatige basis is er op woensdagnamiddag een sportactiviteit, afwisselend voor de eerste, tweede en derde graad. Wanneer deze activiteiten plaatsvinden wordt u meegedeeld per brief. Het derde leerjaar gaat op bosklas. Het vijfde leerjaar gaat op zeeklassen en het zesde leerjaar gaat op sportieve afscheidsklassen.

Sportieve speelplaats


Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad