Ons zorgteam

In onze school is er ook een zorgteam actief. Dit team bestaat uit een zorgcoördinator en verschillende zorgleerkrachten.

Zij dragen zorg, in de letterlijke zin van het woord, voor het welzijn van de leerlingen. De zorgcoördinator geeft ondersteuning aan de leerkracht en neemt de taak op zich om ouders en externen in te schakelen indien nodig. De andere leden van het team begeleiden de kleuters en leerlingen enerzijds in de klas, anderzijds buiten de klas individueel of in groep. Ze zorgen ook voor het opstellen van een leerlingvolgsysteem zowel voor cognitieve vakken als voor het socio-emotionele welbevinden van de kinderen.

Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad