Wie zijn wij?


't Klein Atheneum is een mediawijze school. In onze klassen werken we met smartboarden en de leerlingen hebben hun eigen laptop. We bereiden kinderen voor op hun toekomst en leren ze 21ste eeuwse vaardigheden aan (kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, communicatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid).

Onze mediacoach begeleidt zowel leerlingen als leerkrachten.

Klasleerkrachten en co-teachers werken samen zodat leerlingen optimale ondersteuning krijgen. De expertise van de taal- en wiskundecoach zorgt voor vernieuwing. Wie een leervoorsprong wordt extra gestimuleerd in de projectklas. Wie zich even niet zo goed in zijn vel voelt kan altijd terecht bij de kindercoach. Hij zorgt voor het welbevinden op school. Anderstalige leerlingen zijn snel geïntegreerd door een sterke AN-werking (Anderstalige Nieuwkomers).


Samen ontdekken we onze talenten, groeien we en worden we zelfstandig.


Schoolkrant

Klik op de knop en bekijk onze blog met alle actuele info en nieuwtjes.

Visie

Dit zijn onze vier pijlers. 

SAMEN

GROEIEN

ONTDEKKEN

ZELFSTANDIG