Privacybeleid

GO! basisschool 't Klein Atheneum besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist,begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! basisschool 't Klein Atheneum niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal GO! basisschool 't Klein Atheneum al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via ict@kleinatheneum.be
GO! basisschool 't Klein Atheneum spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. GO! basisschool 't Klein Atheneum kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. GO! basisschool 't Klein Atheneum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.


GO! basisschool 't Klein Atheneum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden. De website van GO! basisschool 't Klein Atheneum bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. GO! basisschool 't Klein Atheneum controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. GO! basisschool 't Klein Atheneum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.


GO! basisschool 't Klein Atheneum heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.


Privacybeleid


Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van GO! basisschool 't Klein Atheneum gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan GO! basisschool 't Klein Atheneum.


GO! basisschool 't Klein Atheneum respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan GO! basisschool 't Klein Atheneum verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.


De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van GO! basisschool 't Klein Atheneum verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door GO! basisschool 't Klein Atheneum, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met secretariaat@kleinatheneum.be.